Het interactieve vendorportaal van FlowDezk heeft als het ware een voor- en een achterdeur. Je resources kunnen je in real-time op de hoogte houden van hun vaardigheden en hun beschikbaarheid (sommige delen van het portaal zijn uiteraard alleen voor projectmanagers toegankelijk). Als vendors hun skills, domeinkennis of CAT-toolexpertise bijwerken, is deze informatie meteen beschikbaar voor alle projectmanagers.

Het portaal omvat ook een slim onderhandelingsmechanisme voor tarieven, waarmee zowel vendors als admingebruikers tarieven kunnen voorstellen, goedkeuren en afwijzen. Voordat je als projectmanager een vendor selecteert, kun je de tarieven en de bijbehorende status zien, dus je neemt altijd geïnformeerd een beslissing.

Vendors die een groot aantal talen, CAT-tools en tarieven aanbieden, kunnen een PDF uploaden en komen dan standaard in alle zoekresultaten voor.

Om aan ISO 17100 en andere normen te kunnen voldoen, moet je natuurlijk zorgen dat de vereiste documentatie beschikbaar is. FlowDezk biedt je de mogelijkheid voor elke vendor aan te geven welke ISO-documenten vereist zijn en vinkt bestanden automatisch af in het vendorprofiel zodra ze zijn geüpload (door jou of door de vendor). De kalenderfunctie helpt je vast te stellen of een leverancier die aan alle criteria voldoet ook beschikbaar is. Zo kun je op een zinvolle manier knopen doorhakken.

Nog een mooie functie van het interactieve vendorportaal is het projectdashboard, waar een vendor alle projecten te zien krijgt die zijn aangeboden of waaraan wordt gewerkt. Dit slimme overzicht waarschuwt de vendor als een deadline over 24 uur verstrijkt en biedt de vendor de mogelijkheid leveringsschema’s, projectinstructies en inkooporders te downloaden. Als een vendor een project accepteert of afwijst of een bestand levert of als een projectmanager een heads-up of een orderbevestiging verstuurt, worden er automatisch e-mailberichten gegenereerd om de ontvanger te waarschuwen.

Als je leveranciers toestaat facturen te uploaden, kunnen ze op dit tabblad zelfs hun facturatie beheren. Geüploade facturen zijn meteen zichtbaar in de projectmanagerweergave van hetzelfde project en kunnen van een betalingsstatus worden voorzien. In combinatie met de andere facturatiefuncties van FlowDezk levert dit een compleet overzicht van al je projectfinanciën op.

OVER ONS

FlowDezk BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74304445.
Adres: Minderbroederssingel 13A, 6041 KG Roermond, Nederland.

JURIDISCH

Privacyverklaring