Segmenteer de gegevens en genereer een tabel of een grafiek om inzicht te krijgen in de financiële parameters van je bedrijf. Cirkeldiagrammen laten zien hoe winstgevend je klanten zijn en lijndiagrammen geven aan hoe je bedrijf in de loop van de tijd heeft gepresteerd. Als je een tabel genereert, kun je de projectdetails analyseren of zelfs naar individuele projecten gaan om meer feiten te achterhalen. Bovendien kun je alle gegevens naar Excel exporteren zodat je ze verder kunt verwerken en analyseren.

Een valutaconversiefunctie zorgt ervoor dat alle gegevens beschikbaar zijn in je voorkeursvaluta, ongeacht welke valuta’s in projecten zijn gebruikt.

OVER ONS

FlowDezk BV is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 74304445.
Adres: Minderbroederssingel 13A, 6041 KG Roermond, Nederland.

JURIDISCH

Privacyverklaring